• Засаг даргын Тамгын газрын байр, 5-баг, Өлгий сум, Баян-Өлгий аймаг, Монгол улс
  • Утас.:70424042
  • Факс.: 70423762
  • arhalh@yahoo.com
  • Улаанбаатар хотоос: 1800 км
  • Аймгийн төвөөс: 160 км
Аймгийн төв
Сумын төв
Дэлүүн сум

Дэлүүн сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС