Монголын ХАА-ын эрдэмтдийн акедеми малчдын он удаан жилийн хөдөлмөрийг үнэлж ХАА-ын "Хүндэт профессор" цол олголоо. Дэлүүн сумаас 2-р багийн малчин Х. Мухамедбай, 4-р багийн малчин С. Шукан, 6-р багийн малчин О. Тыныбай нар дээрхи цолоор шагнагдаж, шагналыг акедемийн удирдах зөвлөлийн дарга Батсүрэн, нарийн бичгийн дарга Оргил нар гардуулав.

  • DSCN1668
  • DSCN1692
2016-02-23
Дэлүүн сум

Дэлүүн сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС