Дэлүүн суманд хийгдэж буй бүтээн байгуулалт ажлуудын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээ. /2017он/

Төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын нэр

Нийт төсөвт өртөг

Гүйцэтгэгч байгууллага

Гэрээний дүн

Хяналтын зардал

Зураг төсөв

Санхүүжилт

Нийт олгосон сахнүүжилт

 1.  

Баяр наадмын зардал

5.000.000

ЗДТГазар

5.000.000

 

 

5.000.000

5.000.000

 1.  

Улаан загалмайн ажилтанд урамшуулал

4.893.500

ИТХурал

4.893.500

 

 

4.893.500

4.893.500

 1.  

Бүрэн дунд сургуулийн дотуур байрны гадна дотор талын засварын ажил

9.912.000

Акалай ХХК

9.912.000

172.712

302.247

7.500.000

9.912.000

 1.  

Дотуур байрны цахилгаан болон цонхны засварын ажил

9.625.000

Хойматас хоршоо

9.625.000

167.462

293.058

7.800.000

9.625.000

 1.  

Дотуур байрны халаалт бохир усны засварын ажил

9.675.000

Суыккөл хоршоо

9.675.000

169.555

296.721

7.670.000

9.675.000

 

Нийт

54.105.500

 

49.105.500

509.729

829.026

32.863.500

39.105.500

Сумын ИТХ-ын 2017 оны 02-р сарын 23-ний өдрийн 17 тоот тогтоолоор 2016 онд хийгдээгүй зарим ажлыг тодотгож шинээр хийгдэх ажилд хуваарилсан

 1.  

Хогийн отвал 1-сэргээн засах

10.472.000

Хойматас хоршоо

10.472.00

199.474

299.212

9.973.720

9.973.720

 1.  

Элсний карьер, танбал, эзэнгүй хог цэвэрлэгээ

4.528.000

Хойматас хоршоо

4.528.000

87.286

130.928

4.309.786

4.309.786

 1.  

Хогийн отвал 2- сэргээн засах

7.571.000

Хойматас хоршоо

7.571.000

146.497

219.745

7.204.758

7.204.758

 1.  

Хүн эмнэлгийн мэс заслын багаж

5.000.000

Чоногол-Трейд ХХК

5.000.000

 

 

5.000.000

5.000.000

 1.  

Соёлын төвийн хөгжмийн зэмсэг

1.800.000

Нурмекен ХХК

1.800.000

 

 

1.800.000

1.800.000

 1.  

Бүрэн дунд сургуулийн хичээлийн байрны корпусын дээврийн засвар

68.206.455

Көшелик ХХК

68.206.455

331.700

2.127.064

65.747.691

68.206.424

 

Нийт

97.577.455

 

97.577.455

764.957

2.776.949

94.035.955

96.494.688

 

Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн мэдээ /2018он/

Төсөл,арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын нэр

Нийт төсөвт өртөг

 

Гүйцэтгэгч байгууллага

 

Гэрээний дүн

 

2018 онд санхүүжих дүн

 

Хяналтын зардал

 

Зураг төсөв

 

 

Санхүүжилт

 

Нийт олгосон санхүүжилт

 

Үлдэгдэл

 1.  

Эко жорлон

24.000.0

Роял Кинг Констракшин ХХК

24.000.0

24.000.0

209.0

 

23.791.0

24.000.0

0.0

 1.  

Анализатор аппарат

10.000.0

Мүлк хоршоо

10.000.0

10.000.0

100.0

 

9.900.0

10.000.0

0.0

 1.  

Зөөлөн эдлэл /БДС/

7.000.0

Далакөл хоршоо

7.000.0

7.000.0

70.0

 

6930.0

7.000.0

0.0

 1.  

Зам

200.000.0

Гранд рөүд ХХК

200.000.0

180.000.0

15000.0

19.975.6

158.524.36

180.000.0

0.0

 1.  

1-р гудамжны гэрэлтүүлэг

9.500.0

Монголиан Эдвэнчир ХХК

 9.500.0

6.500.0

135.0

251.5

6113.5

6500.0

0.0

 1.  

Байгууллага хоорондын гэрэлтүүлэг

8.500.0

ЭМ ЖИ ЖИ И СИ ХХК

8.500.0

5.500.0

150.0

227.0

5123.0

5.500.0

0.0

 1.  

Байгууллага хүртэлх замын гэрэлтүүлэг

7.680.0

Монголиан Эдвэнчир ХХК

7.680.0

4.680.0

0.0

200.5

4.479.5

4.680.0

0.0

 1.  

Гудамж хүртэлх гэрэлтүүлэг

9.000.0

Суыккөл хоршоо

9.000.0

6.000.0

0.0

251.5

5.748.5

6.000.0

0.0

 1.  

ЗДТГын конторын барилгын ажил

785.800.0

ЛАУ ЛАУ ХХК

785.800.0

139.691.0

 

 

139.691.6

139.691.6

0.0

 1.  

Шинэ хороололын

Замын гэрэлтүүлэг

8.293.3

ЭМ ЖИ ЖИ И СИ

8.293.3

4.708.3

120.0

227.0

4.361.3

4.708.3

0.0

 

Нийт дүн

288.973.3

 

1.074773.3

393.079.9

2.284.0

21.133.1

369.662.8

253.388.3

139.691.6

 

2019-05-02
Дэлүүн сум

Дэлүүн сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС