Ө.БатГавъяат хуульч
А.ГанбатГавъяат эмч

Дэлүүн сум

Дэлүүн сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС