Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын эрхэм зорилго нь хөдөлмөр, хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын харилцан хамаарал бүхий цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, иргэдийн хөдөлмөрлөх, хөгжих таатай орчин бий болгох,  төрөөс хүн ам, нийгмийн бодлогын талаар баримтлах чиглэл болон сумынхаа хүн ам нийгмийн бодлогын талаар Засаг даргаас анхаарах асуудлыг боловсруулах, шийдвэр гаргахад туслах, нийгмийн салбарын байгууллагуудад төр засгийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах биелэлтийг хангуулах, хянан тайлагнах, ажилгүйдэл ядуурлыг буруулах, гэр бүл хүүхэд залуучууд нийгмийн эмзэг хэсгийн, нийгмийн хамгааллын талаарх  хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх замаар хүний хөгжлийг хангахад оршино.

2019-03-21
Дэлүүн сум

Дэлүүн сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС