Баян-Өлгий аймгийн Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө