Авто тээврийн 2022 оны ээлжит явуулын техникийн хяналтын үзлэг Дэлүүн суманд 5 дугаар сарын 8,9-ний өдөр болно.