Аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 1-р багийн Хошгарлагийн худагт тавьж буй Трансформатор болон агаарын шугам татах ажлын явцтай танилцлаа.