АЙМГИЙН УДИРДЛАГУУД ДЭЛҮҮН СУМАНД АЖИЛЛАВ.

Аймгийн ИТХ-ын дарга Н.Бейбитхан, Засаг даргын орлогч Х.Арман, Эрүүл мэндийн газрын дарга Н.Сакен, Нэгдсэн эмнэлгийн орлогч дарга А.Данабек болон Аймгийн ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэсийн дарга Вита нар Дэлүүн сумын ард иргэд, хөдөлмөрчидтэй уулзаж, нэн тэргүүнд хийгдэх шаардлагатай зарим ажлуудын хөрөнгө мөнгийг газар дээр нь шийдвэрлэв.
Үүнд:
“Ганц модны” гүүрний их засварт шаардагдах хөрөнгө мөнгийг мөн 75 хүүхдийн дотуур байрны их засварын 150 сая төгрөгийг шийдвэрлэв.
Иргэдтэй уулзах үеэр аймгийн аварга малчнаар шалгарсан 22 өрхийн шагналыг гардууллаа.

You May Also Like