Багийн иргэдийн нийтийн хурлын тов

ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, байгууллагын дарга, эрхлэгч, ЗДТГ-ын болон халамж, татвар, нийгэм даатгал хариуцсан мэргэжилтнүүд багийн ард иргэдтэй уулзах хуваарь.
05-р сарын 24-ний өдөр 10:00 цагт 1-р багт “Көктөбе” Ескендирийн гэрт.
05-р сарын 24-ний өдөр 14:00 цагт 2-р багт “Шынтақ” Берікболын гэрт.
05-р сарын 26-ны 10:00 цагт 3-р багийн төвд.
05-р сарын 26-ны өдөр 14:00 цагт 10-р багт “Болашах”-т.
05-р сарын 27-ний өдөр 10:00 цагт 11-р “Булаг”-т Данхымын гэрт.
05-р сарын 27-ний өдөр 14:00цагт 4-р багт “Шегиртай” Уажипын гэрт.
05-р сарын 28-ны өдөр 10:00 цагт 7-р багийн төвд.
05-р сарын 28-ны өдөр 14:00 цагт 8-р багт “Тунба өткел” Баянханы гэрт.
05-р сарын 29-ний өдөр 10:00 цагт 6-р багт “Хабырган булагт”
05-р сарын 29-ний өдөр 14:00 цагт 5-р багт “Ферм” төвд.
05-р сарын 31-ний 9-р, 12-р багт сумын төвд тус, тус уулзалт хийнэ.

You May Also Like