Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” Сумын ЗДТГ-ын хурлын танхимд 2022 оны 10-р сарын 19-нд 10:00 цагт боллоо. Тус арга хэмжээний үеэр Байгаль орчны багц хууль сурталчилах, байгалийн баялаг, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, ус ашигласны төлбөр, нөхөн сэргээлтийн талаар сургалт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтанд ард иргэд, ААН, төрий албан хаагчид нар оролцов

You May Also Like