Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумд гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг сургалт зохион байгуулагдлаа. Уг сургалтанд төсөвт байгууллагуудын нийт 66 албан хаагчид хамрагдсан байна.