Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумд зохион байгуулагдах Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн бэлтгэл ажлын ерөнхий төлөвлөгөө