Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө