Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө