Дэлүүн Ерөнхий Боловсролын нэгдүгээр сургуулийн бага ангийн сурагчдын үдийн хоол хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байна.

Previous article

You May Also Like