Дэлүүн сумын ЗДТГ нээлттэй дуудлагын худалдаа зарлаж байна.