Дэлүүн сумын ИТХ-ын ээлжит Vll-р хуралдаан 2022 оны 5-р сарын 25-ны өдөр 10:50 цагт нийт 27 төлөөлөгчөөс 22 төлөөлөгч оролцож хуралдаан эхэллээ.