Дэлүүн сумын 1-р цэцэрлэгийн хашааны засварын ажлыг ОНХС-гийн хөрөнгөөр “Хутмекен” хоршоо хийж гүйцэтгэв.

You May Also Like