Дэлүүн сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн товч танилцуулага

Шилэн дансны холбоос:  https://shilendans.gov.mn/organization/27972


ТАНИЛЦУУЛГА


Дэлүүн сумын ИТХ-аар   2019 онд хүүхдийн 2 дугаар  цэцэрлэг байгуулахаар шийдвэрлэсэн болно.

Энэ шийдвэрийн дагуу хүүхдийн 2 дугаар  цэцэрлэг нь 8-р сарын 8-наас эхлэн хуучин цэцэрлэгийг их засвард оруулсанаар цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 11-р сарын 18- наас эхэлсэн болно.

Үүнд:

Нийт ажилчид
1 Эрхлэгч М.Алтынай
2 Арга зүйч Х.Айкүмис
3 Эмч А.Ахерке
4 Нябо А.Наригүл
5 Нягтлан С.Жолданбек
6 Үндсэн багш 8
7 Туслах багш 8

Бусад туслах ажилчидуудаар нийт 34 ажилчидтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тус цэцэрлэг 200 хүүхэдийг цэцэрлэгт хамруулахаар төлөвлөсөн байгаа.  Манай хамт олоны гол давуу тал ихэнх нь залуу ажилчид учир идэвхитэй цаашид ажиллах урамтай байгаа.

You May Also Like