Засаг даргын зөвлөлийн хурал

Өнөөдөр 2022 оны 2-р сарын 15-ны өдөр 10 цагт Засаг даргын зөвлөлийн хурал болж дараах асуудлыг хэлэлцэн, холбогдох байгууллагуудын саналыг сонсов.

Хэлэлцсэн ажлууд:
1. Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн бэлтгэл ажил.
2. 2-р сарын 18-ны өдрийг бүх нийтийн цэвэрлэгээ хийх.
3. Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс хүсэлт ирүүлсэн 3 иргэнд тусламж үзүүлэх.
4. Байгууллагуудын халаалтын асуудал.
5. Хичээл эхэлсэнтэй холбоотой байгууллагуудын бэлтгэл ажил.
6. Ковид-19 өвчний байдал.
7. Цаг үеийн асуудал.

You May Also Like