ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОЖ, БАГИЙН ДҮНГЭЭР 2 ДУГААР БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ.

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын албан хаагчид болон 13 сум, 1 тосгоны ЗДТГ, ИТХ-ын ажлын албаны дунд зохион байгуулсан спортын арга хэмжээнд амжилттай оролцож, тус сумын ЗДТГ-ын баг тамирчид *Воллейболын тэмцээнээс 3-р байр, *эрэгтэй ширээний теннисээс 1-р байр, *эмэгтэй ширээний теннисээс 2-р байр тус тус хүртэж нийлбэр дүнгээр 2-р байр эзэллээ. Энэ тэмцээнд оролцоход бидийг ивээн тэтгэн дэмжлэг үзүүлсэн бүх хүмүүст баярласнаа илэрхийлье.

You May Also Like