ИТХ-ын ээлжит 5 дугаар хуралдаан эхэллээ

Уг хуралдаанаар ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 онд хийсэн ажлын тайланг сонсох
Сумын Засаг Даргын 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх,
2022 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр батлах
2022 оны сумын төсөвт байгууллагуудын төсвийн төслийг хэлэлцэн батлах
2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах
ОНХС-ийн хөрөнгийг хуваарлан батлах, 2021 оны ОНХС-д тодотгол хийх
Малын хөлийн татвар тогтоох
Чихэртэйн голын ай сав газрыг улсын тусгай хамгаалалтанд авах тухай хэлэлцэх
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн тариф тогтоох тухай асуудлуудыг хэлэлцэнэ

You May Also Like