Монгол улсын Шадар Сайд аймгийн Засаг даргатай байгуулсан Монгол улсын Засгийн газрын зарчим, чиг үүргийг Баян-Өлгий аймагт төлөөлөн хэрэгжүүлж, гэрээний 3 дугаар заалтын 3.6 дахь хэсэгт болон аймгийн Засаг даргад 2022оны А/190 дүгээр захирамжийн дагуу энэ сарын 11,12-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажлын байранд шуурхай штаб ажиллаж байна.

You May Also Like