“НАУРЫЗ”-ын баярыг угтан зохион явуулах үйл ажиллагааны хөтөлбөр