Норвеги улстай хамтарч Баян-Өлгий аймгаас ирсэн мэргэжлийн хүмүүс 0-18 насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, хөгжүүлэх сургалт боллоо. Уг сургалтанд холбогдох байгууллагуудын албан хаагч болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд оролцов.