Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн 10 сая төгрөгөөр хогийг цэвэрлэв