Сумын ИТХ-ын дарга

Дэлүүн сумын ИТХ-ын дарга

Мубаракын Авужалел

Боловсрол:

1978-1988 Дэлүүн сумын бүрэн дунд сургууль

1988-1990 Худалдааны техникум

2004-2005 Санхүү эдийн засгийн их сургууль -ня-бо

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

1990-1993 онд ХБА-д ня-бо

1993-1999  Алтай ХХК Захирал

1999- 2014 онд   Арьс ХХК захирал

2000-2016 онд сумын ИТХ-ын төлөөлөгч

2005-2006 сумын Засаг даргын орлогч

2009-2013 сумын Засаг даргын орлогч

2015-2016 сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн албаны дарга

2017-оноос хойш сумын Ардчилсан намын дарга

2016-2020 Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч

2020 онд сумын ИТХ-ын дарга, ИТХ-ын төлөөлөгч