Сумын орлогч дарга

Сумын Засаг даргын орлогч

Укан Аялбек

Боловсрол:

1991 онд тус сумын  Ерөнхий боловсролын

сургуулийн 1 дүгээр ангид элсэн орж, 10-р ангийг 2001 онд тогссөн.

2006 онд Улаанбаатар хотоос “Тэнгэр” дээд сургуулийн Нийгмийн ажилтан мэргэжлээр төгсөж, баклаврын зэрэгтэй дээд боловсролтой болсон.

 

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал:

2006-2015 оны хороонд бизнесний салбард ажиллаж байсан ба 2016 онд удирдлагын баруун бүсийн боловсролын акедемийг төгссөн. 2016 оноос Дэлүүн сумын 9-р багийн Засаг даргын ажлыг 2022 оны хороонд 5 жил үр бүтээлтэй ажилсан. 2023 оны 3 дугаар сараас тус сумын засаг даргын орлогчоор ажиллаж байна.