СУМЫН ТӨСВИЙН ЗАХИРАГЧДЫН 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН ҮЕИЙН АУДИТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ахлах аудитор Д.Назгүлээр ахлуулсан ажлын хэсэг Дэлүүн сумд ажиллаж байна. Сумын төсвийн захирагчийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн үеийн аудитыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн хуваарийн дагуу Дэлүүн сумд эхлүүлсэн байна. Сумд үйл ажиллагаа явуулдаг төсөвт байгууллагууд, Хоршоо хөгжүүлэх сан, ОНХСангуудын үйл ажиллагааг  уг завсрын аудитаар хамааруулах юм.

 

You May Also Like