Сум, хорооны Улсын бүртгэгчийн үүрэг

Баян-Өлгий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны чиглэл

Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх.

Бүтэц, зохион байгуулалт

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ний өдрийн “Улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь салбар нэгжийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог батлах тухай” Б/07 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 33 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсан. Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Үзүүлэх төрийн үйлчилгээ

  1. Тухайн аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн зарим төрлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх;
  2. Бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх;
  3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, хүчингүй болгох;
  4. Сум, тосгоны улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.

Сум, хорооны Улсын бүртгэгчийн үүрэг:
      1.Тухайн сум, хорооны хэмжээнд хуульд заасан улсын бүртгэлийн зарим төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх;
      2.Иргэдийг улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны мэдээллээр хангаж ажиллах.

Хаяг

Баян-Өлгий аймаг, Дэлүүн сум, 12 дугаар баг, ЗДТГазрын байр 1 давхарт

Цахим шуудан

bessalaviert@gmail.com

Ажиллах цагийн хуваарь

Даваа-Баасан гарагт 08:00-17:00

Улсын бүртгэгч

С.Рысбай  утас: 99413918

You May Also Like