“Тэрбум модны” хөтөлбөр өнөөдөр манай сумд хэрэгжиж эхэллээ.