Төрийн албаны тусгай шалгалтыг амжилттай өгч, төрийн албаны Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2022 оны 03-р сарын 28-ний өдрийн 43 тоот тогтоол , Дэлүүн сумын Засаг даргын 94-р тоот захирамжийг тус тус үндэслэн Дэлүүн сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргаар томилогдсон Мамбарын Нурсаулед баяр хүргэж, ажлын амжилт хүсье!