УИХ~ЫН ГИШҮҮН Т.АУБАКИР, АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ДАРГА Н.БЕЙБИТХАН, АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ С.ХОНАЕВ ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА З.АЗАТ ДЭЛҮҮН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА А.НУРБЕК НАР ДЭЛҮҮН СУМЫН 5-р, 6-р, 7-р, 8-р БАГТ АЖИЛЛАВ. МӨН ДЭЛҮҮН СУМЫН МАЛЧИДТАЙ УУЛЗАН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦАВ.