Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүн болон холбогдох албаны хүмүүс сумын иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, Хүний эрх, хууль эрх зүйн чиглэлээр зөвлөгөө өгч ажиллав.