ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХӨТӨЛБӨР

 

Сумын засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/67 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж “Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгалах өдөр”-ийг зохион байгуулахаар шийдвэр гарсан.

2023 оны 5-р сарын 31-ны өдөр 10:00 цагт
10:00-12:00 цагт СПОРТЫН ТЭМЦЭЭН
  1. ХӨЛ БӨМБӨГ 1-5-р анги, 69-р анги, 10-12-р анги, 1 багт 6 хүүхэд тоглоно өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагнал, 1-р байр 60.0, 2-р байр 50.0, 3-р байр 40.0, паркт/
  2. ДААМЫН ТӨРӨЛД /6-12, 12-18 нас, өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагнал, 1-р байр 15.0, 2-р байр 10.0, 3-р байр 8.0 сургуульд/                                                
  1. ШАТАРЫН ТӨРӨЛД /6-12, 12-18 нас өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагнал, 1-р байр 15.0, 2-р байр 10.0, 3-р байр 8.0сургуульд/                                   
  2. ТЕННИСИЙН ТӨРӨЛД /эр, эм, 6-12 нас, 12-18 нас, өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагнал, 1-р байр 15.0, 2-р байр 10.0, 3-р байр 8.0 сургуульд/
2023 оны 6-р сарын 1-ний өдөр
9:00-10:00 цагт ХҮҮХДИЙН ПАРКТ ХҮҮХДИЙН БАЯРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭЭЛТ
– Урлагийн номер
-Бүжиг
-Гар зургийн уралдаан /2-5 насны хүүхдүүдийн дунд/ 1,2,3,4,5-р байрны хүүхдүүдэд өргөмжлөл, мөнгөн шагнал
-Үндэсний бөхийн барилдаан /2-5 насны хүүхдүүдийн дунд/

 

 

 

 

 

 

You May Also Like