ЦАГ УУРЫН СТАНЦЫН КОНТОРД ЗАСВАР ХИЙГДЛЭЭ

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр цаг уурын өртөөний конторд 5.0  сая төгрөгөөр халаалтын ажил, дотор талын засварын ажил хийгдэж ажлын хэсэг хүлээн авч тус байгууллагад хүлээлгэн өглөө. уг ажлыг сумын 9-р багийн иргэн Саматын Күнтуган чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэлээ.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажлын хэсэг

 

You May Also Like