“Цэвээр орчин-хоггүй-Өлгий” аяныг зохион байгуулах тухай А/144 захирамж