Шинээр сонгогдсон 9-р багийн Засаг дарга

Шинээр сонгогдсон багийн Засаг дарга Б. Бахытбек тамга тэмдгээ гардан авлаа.
Тамга тэмдэг захирамжийг Дэлүүн сумын Засаг дарга А.Нурбек гардуулав.

You May Also Like