Өнөөдөр 14:00 цагт нийт багийн засаг дарга нарт шинээр мөрдөж эхэлсэн хууль, журам, мэдээ тайлан, малын хөлийн татвар, халамж, нийгмийн даатгал, улсын бүртгэл, газрын асуудал, хүүхэд хамгаалал, гэр бүлийн хүчирхийлэлийн талаар холбогдох мэргэжилтэнүүд болон Засаг дарга, орлогч дарга нар сургалт, семинар зохион байгуулав.

You May Also Like