Өнөөдөр 2022. 03. 17-нд ЗДТГ-ын нийт ажилчид сумын төвд их цэвэрлэгээ хийлээ. Ард иргэд, бусад байгууллага болон ААН-үүд сумын төвд их цэвэрлэгээнд гарахыг анхааруулж байна.

You May Also Like