Өнөөдөр 2022. 04. 25-нд 08:00 цагт шуурхай хурал болж өнгөрлөө.

Хуралд Засаг дарга, Засаг даргын орлогч бүх төсөвт байгууллагуудын дарга, эрхлэгч болон ЗДТГ-ын бүх албан хаагч, ажилчид оролцов. Шуурхай хурлаар дараах ажлуудыг хэлэлцэлээ.
Үүнд:
* Тэрбум мод хөтөлбөрийн бэлтгэл ажил.
* Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээ.
* Сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн төвийн хоол, хүнсний чанарыг сайжруулах.
* Төсөвт байгууллагуудын бүх ажилчдын цаг ашиглалт зэрэг ажлуудыг холбогдох албан хаагч нарт үүрэг болголоо.

You May Also Like