10 ДУГААР БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРАЛ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

ӨНӨӨДӨР 10 ДУГААР БАГИЙН ХЭСЭГЧИЛСЭН БИНХУРАЛ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ
Сумын засаг дарга Б.Серикбол, Татварын улсын байцаагч А.Жамагат, Газрын даамал Б.Берденбек, ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн М.Сагдат нар 10 дугаар багийн БИНХуралд оролцов. Хурлаар Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаа, өвөлжилтийн бэлтгэл, Дотуур байрны засвар, хүнс, эрүүл ахуйн байдал, хүүхдийн цэцэрлэгийн бүлгийн үйл ажиллагаа, багийн төвд амьдардаг төрийн албан хаагчдын барих малын тоо, мөн малын тоо, толгойн албан татварын бүрдүүлэлт, тус багийн иргэдийн төлөх татварын мэдээлэл зэрэг ажлуудыг хэлэлцэлээ.Хурлаар ард иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, асуусан асуултуудыг хариулж ажиллав. БИНХурлыг амжиллтай зохион байгуулсан БИНХурлын дарга Т.Ахжол, багийн засаг дарга Е.Жайбек нарт талархсанаа илэрхийлье.

You May Also Like