2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнүүлэв.

2022 оны 04 дүгээр сарын 13,14-ний өдөр аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнд сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, 10 багийн Засаг дарга,ХСТХГазрын дарга нартай хамт оролцож, 2021 оны ажлыг дүгнүүүлэн ажиллав. 2021 оны ажлын үзүүлэлтээр манай сум энэ жил 5 дугаар байр эзэлж, тусгай байр эзлэв. Дэлүүн сымын нийт төрийн албан хаагч, хөдөлмөрч ард иргэдэд баяласнаа илэрхийлье. Монгол улсын засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулинд сумын Засаг дарга “Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэн” гэж заасны дагуу сумын Засаг дарга аймгийн Засаг даргатай 2022 онд хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа. Цаашид сум орон ну гаа хөгжүүлж, гэрээнд тусгагдсан ажлуудыг хөдөлмөрч Дэлүүн сумын ард иргэдтэй хамт хэрэгжүүлж ажжиллах болно.

Next article

You May Also Like