2022 оны 10-р сарын 24-ний 09:20 цагт Сумын ЗДТГ-ын ажилчдын шуурхай хурал боллоо. Уг шуурхай хуралыг Засаг дарга А. Нурбек удирдаж ЗДТГ-ын албан хаагчдад дараах ажлуудыг хийхийг үүрэг болгов. 1. Цаг ашиглалтыг сайжруулах. 2. ЗДТГ-ын албан хаагчдын 7 хоногт хийсэн ажлыг сонсож, дүгнэлт хийх. 3. Татварын байцаагч болон нийт багийн Засаг дарга нарт малын тоо, толгойн татвар цуглуулах зэрэг ажлуудыг үүрэг болголоо.

2

Previous article

You May Also Like