2022 оны 11-р сарын 11-ны өдөр 14:00 цагт Аймгийн Засаг дарга Д. Бауыржан, ИТХ-ын дарга Н. Бейбитхан, Байгаль орчны газрын дарга Ш. Марат, Сумын Засаг дарга А. Нурбек, орлогч Б. Серикбол нар ард иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, 2023 онд төлөвлөсөн ажлын талаар ард иргэдэд танилцуулав.