2022 оны 11-р сарын 18-ны өдөр ХХЕрөнхий газрын удирдлагууд Дэлүүн сумд ирж Засаг даргатай уулзаж цаашдаа хийгдэх, төлөвлөсөн ажлын талаар дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Нутгийн удирдлагын зүгээс 5-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг заставт 12.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээд байна.