Month: September 2023

СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН НЭГДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД “ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ”-ИЙГ СУРТАЛЧЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Засаг даргын тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу сумын Ерөнхий боловсролын нэгдүүгээр сургуулийн сурагчдад “Эх

Дэлгэрэнгүй