3 ДУГААР БАГИЙН ХУЛЖААГИЙН ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ БҮРЭН ХИЙГДЭВ

Сумын ард иргэдийн санал болгосны дагуу аймгийн замын сангийн хөрөнгө орццлалтаар тус сумын Хулжаагийн замын засварын ажилд 10.0 сая, Зөөлхөний давааны замын засварын ажилд 10.0 сая, Нууртын замын засварын ажилд 10.0 сая төгрөг тус тус хуваарилагдаж ажлууд хийгдэж байна. 3 дугаар багийн Хулжаагийн замын засварын ажлыг Баян сан зам ХХК гүйцэтгэж ашиглалтанд орууллаа.

You May Also Like