4-р сарын 24-ний өдөр дэлгүүрийн ойр орчмын бүх хогийг цэвэрлэв.